Animal Breeding Center


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/animalbreeding/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 419

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/animalbreeding/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails/slimbox.php on line 23

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/animalbreeding/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 419

pdfpdf Наказ №449 Про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві в третьому кварталі 2016 року та визначення уповноважених центрів


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/animalbreeding/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 419

 

Головний науково-виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві

 

Основні напрямками діяльності:

 

 • Формування та ведення централізованої інформаційної бази даних з племінної справи, управління системою збору та обробки селекційної інформації у молочному і м’ясному скотарстві, свинарстві, вівчарстві, козівництві;
 • Проведення досліджень, розробки та реалізації науково-обґрунтованих систем формування, оцінки і раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів, розробку технічної документації та забезпечення єдиних принципів ведення племінного обліку;
 • Ведення державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики;
 • Офіційна оцінка племінної цінності тварин, організація роботи експертів-бонітерів,  координація  робіт з проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин,  періодична публікація аналітичних відомостей з племінної справи у тваринництві та офіційних результатів оцінки тварин.

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/animalbreeding/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 419

 

ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН НААН

Сучасні наукові напрямки діяльності інституту

 • розробка теоретичних i практичних основ розведення та селекцiї сiльськогосподарських тварин;

 • створення нових спеціалізованих високопродуктивних порiд i типiв великої рогатої худоби (молочних - з генетичним потенціалом на рівні - 8-10 тис. кг молока; м’ясних – з середньодобовими приростами не нижче 1300-1500 г);


Розробка i впровадження у виробництво:

 • ефективних програм великомасштабної селекції та технологiї племiнної справи на основi сучасних досягнень популяційної генетики, iмуногенетики, цитогенетики, клiтинної i генної iнженерiї, бiологiї вiдтворення, використання фiзiолого-бiохiмiчних методів з метою консолідації iснуючих та створення нових високопродуктивних порiд, типiв, лiнiй i гiбридiв, пристосованих до умов промислової технологiї та стiйких до захворювань;

 • методiв прискореної оцiнки тварин за продуктивними i племінними якостями;

 • систем i технологiй відтворення та штучного осiменiння в умовах довгострокового зберiгання і широкого використання сперми високоцінних плiдникiв;

 • автоматизованих систем управлiння селекцiйним процесом у тваринництвi;

 • методiв трансплантацiї, крiоконсервацiї, клонування ембрiонiв сiльськогосподарських тварин з метою пiдвищення ефекту селекцiї на 20-30%;

 • методiв реконструкції генотипу сiльськогосподарських тварин за використання досягнень клiтинної, хромосомної та генної iнженерiї з метою одержання особин з унiкальними життєво- i господарсько корисними ознаками;

 • методів та форм збереження і раціонального використання племінних ресурсів сільськогосподарських тварин;

 • органiзацiйних форм племiнної роботи в умовах ринкової економiки.

 • +38 045 95 30538
 • +38 045 95 30539